امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مرکز شتابدهی تخصصی کشاورزی توسعه تجارت بین الملل کسب وکار

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مرکز شتابدهی تخصصی کشاورزی توسعه تجارت بین الملل کسب وکار

در راستای اجرای برنامه های راهبردی و استراتژیک انجام شد:امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مرکز شتابدهی تخصصی کشاورزی توسعه تجارت بین الملل کسب وکار در راستای اجرای برنامه های راهبردی و استراتژیک و توسعه فعالیت های دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی، تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و مرکز شتابدهی تخصصی کشاورزی توسعه تجارت بین الملل کسب وکار امضاء و مبادله شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شناسایی، آموزش، توانمندسازی…

توسعه مهارت آموزی و ارتقای تــوانمندی های دانش آمــوختگان متقاضی ورود به بازار کار از کارکردهای مهم مراکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد

توسعه مهارت آموزی و ارتقای تــوانمندی های دانش آمــوختگان متقاضی ورود به بازار کار از کارکردهای مهم مراکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت پایش سبز معتمد: توسعه مهارت آموزی و ارتقای تــوانمندی های دانش آمــوختگان متقاضی ورود به بازار کار از کارکردهای مهم مراکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی پایش سبز معتمد گفت: توسعه مهارت آموزی و ارتقای تــوانمندی های دانش آمــوختگان متقاضی ورود به بازار کار از کارکردهای مهم مراکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد. به گزارش روابط عمومی سنم استان، مهندس الهامی در گفتگوی اختصاصی با سنم، عنوان نمود: مرکز مهارت آموزی…

کسب تجربه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرصت ارزشمندی است که از طریق مراکز مهارت آموزی به راحتی دراختیار دانش آموختگان قرار گرفته است

کسب تجربه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرصت ارزشمندی است که از طریق مراکز مهارت آموزی به راحتی دراختیار دانش آموختگان قرار گرفته است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت پایش سبز معتمد: کسب تجربه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرصت ارزشمندی است که از طریق مراکز مهارت آموزی به راحتی دراختیار دانش آموختگان قرار گرفته است مهارت آموز شرکت پایش سبز معتمد گفت: کسب تجربه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرصت ارزشمندی است که از طریق مراکز توان افزایی و مهارت آموزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به راحتی در اختیار دانش آموختگان قرار می گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس رویا دلبری در گفتگوی…

ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو

ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو

توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شد: ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو سیاست های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت…

مراکز مهارت آموزی نقش مهمی در ارتقای و انتقال آموزش های عملی جدید به کارشناسان دارند

مراکز مهارت آموزی نقش مهمی در ارتقای و انتقال آموزش های عملی جدید به کارشناسان دارند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین:  مراکز مهارت آموزی نقش مهمی در ارتقای و انتقال آموزش های عملی جدید به کارشناسان دارند  مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت تعاونی مودت قاین گفت: پس از گذراندن دانش تئوری در مراکز آموزش عالی، مراکز توان افزایی و مهارت آموزی نقش مهم در ارتقای و انتقال دانش و آموزش های جدید به کارشناسان دارند.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس انصاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سنم اظهار داشت: انتقال مهارت به کارشناسان معرفی شده از سوی…

کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد

کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین:  کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد  مهارت آموز شرکت تعاونی مرغداری مودت قاین گفت: کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد که در مراکز توان افزایی و مهارت آموزی انجام می شود.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس سعید مرادزاده، مهارت آموز موفق در گفتگوی اختصاصی با سنم، اظهار داشت: علم و تجربه ای که…

دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند

دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک: دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک گفت: دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی، اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس سعید عبدالرحیمی در گفتگوی اختصاصی با سنم اظهارداشت: اینجانب به مدت دو سال در زمینه کاشت توت فرنگی گلخانه ای فعالیت کردم اما هر دو دوره…

دوره های مهارت آموزی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد

دوره های مهارت آموزی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک:دوره های مهارت آموزی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک گفت: دوره های مهارت آموزی و توان افزایی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، ناصر صدیق نیا، در گفتگو با خبرنگار سنم اظهار داشت: مرکز مهارت آموزی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک در…

توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر: توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.براساس…

همکاری در نظام بخشی به شاغلان حرفه ای کشاورزی و رسيدگي به فعاليت واحدهاي صنفي و تخصصي كشاورزي

همکاری در نظام بخشی به شاغلان حرفه ای کشاورزی و رسيدگي به فعاليت واحدهاي صنفي و تخصصي كشاورزي

رییس سازمان مرکزی طی نامه ای از فرمانده نیروی انتظامی خواستار شد: همکاری در نظام بخشی به شاغلان حرفه ای کشاورزی و رسيدگي به فعاليت واحدهاي صنفي و تخصصي كشاورزي رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همکاری در نظام بخشی به شاغلان حرفه ای و رسيدگي به فعاليت واحدهاي صنفي و تخصصي كشاورزي را خواستار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به سردار اشتری آمده است: براساس قانون تاسيس سازمان نظام…