دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دبیر شورای مرکزی خبر داد: دو مصوبه مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از مصوبه حذف بند “تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین” از ماده (12) دستورالعمل پروانه اشتغال و همچنین تعیین آخرین مهلت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی های قدیمی خبر داد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، با حذف بند ” تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین ” از ماده (12) دستورالعمل پروانه اشتغال، از این پس…