حرایم و فواصل همانند خندق عمیق و عریض از موانع اصلی بهبود و توسعه فضای کسب و کار در بخش کشاورزی می باشند

رییس سازمان مرکزی در پیگیری تلفنی مشکلات واحدهای تولیدی:حرایم و فواصل همانند خندق عمیق و عریض از موانع اصلی بهبود و توسعه فضای کسب و کار در بخش کشاورزی می باشند حرایم و فواصل مربوط به واحدهای تولیدی موجب محبوس شدن مساحت قابل توجهی از اراضی کشور و مانع تسهیل صدور مجوز و انجام فعالیت های نوین و بهبود و توسعه فضای کسب و کار در بخش کشاورزی شده و فرآیندهای مربوطه را طولانی، پرهزینه، سخت و ناممکن  ساخته است که بایستی توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب…

قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

اعضا و بهره برداران محترم جهت بهره مندی از تخفیف های اعلام شده شماره 16 رقمي كارت بانكي عضو شتاب خود را حداکثر تا تاریخ 14 بهمن ماه 1399 از طریق فرم ذیل ارسال نمایند: مهلت ارسال پایان یافته است.