ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی”

ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی”

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد: ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی” ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی” مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم با برخی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و مهارت آموزان موفق در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف این ویژه نامه معرفی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان  “خیرین اجتماعی-آموزشی” به جامعه کشاورزی کشور و تبیین اثرات حضور و فعالیت آنها در ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان بخش کشاورزی می باشد.  …

ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی”

ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی”

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد: ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی” ویژه نامه “خیرین اجتماعی-آموزشی” مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم با برخی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و مهارت آموزان موفق در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف این ویژه نامه معرفی مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان  “خیرین اجتماعی-آموزشی” به جامعه کشاورزی کشور و تبیین اثرات حضور و فعالیت آنها در ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان بخش کشاورزی می باشد.

مأموریت اصلی علم مهندسی تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است

مأموریت اصلی علم مهندسی تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است

رییس سازمان مرکزی در نشست مشترک با مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران:مأموریت اصلی علم مهندسی تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است رییس سازمان مرکزی گفت: مأموریت اصلی علم مهندسی تسهیل و راحت تر کردن کار کشاورزی است و سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک نهاد دانشی این مأموریت را دنبال می کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نشست مشترک با مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران، کند بودن جریان نفوذ دانش و سرمایه های مردمی به…

دعوت به همکاری شرکت فضای سبز شهری (سمنان)

شرکت فضای سبز شهری در شهرستان سمنان جهت حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری به تعدادی کارشناس کشاورزی با گرایشهای مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز نیازمند است. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند.

برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد

برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد

رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی مدیران اداری و مالی سازمان نظام مهندسی استان ها: برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد رییس سازمان مرکزی گفت: بر اساس ماهیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان نهاد دانشی و مردم نهاد، تمامی برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در شورای هماهنگی مدیران اداری و مالی سازمان نظام مهندسی استان…

کارشناسان با گذراندن دوره مهارت آموزی تجربه کافی برای راه اندازی واحد تولیدی به دست می آورند

کارشناسان با گذراندن دوره مهارت آموزی تجربه کافی برای راه اندازی واحد تولیدی به دست می آورند

مدیر مرکز مهارت آموزی خالقی زاده:کارشناسان با گذراندن دوره مهارت آموزی تجربه کافی برای راه اندازی واحد تولیدی به دست می آورند مدیر مرکز مهارت آموزی خالقی زاده گفت: کارشناسان با گذراندن دوره مهارت آموزی تجربه کافی برای راه اندازی واحد تولیدی به دست می آورند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان یزد، محمدحسین خالقی زاده درباره نوع فعالیت این مرکز به عنوان یکی از مراکز موفق مهارت آموزی در استان یزد، گفت: مرکز غیر دولتی مهارت آموزی خالقی زاده در زمینه نسخه نویسی، مشاوره و فروشندگی سم، بذر…

آموزش مهارت و فناوري يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه های انساني و امكان ثروت آفريني و اشتغالزايي است

آموزش مهارت و فناوري يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه های انساني و امكان ثروت آفريني و اشتغالزايي است

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی خالقی زاده در یزد: آموزش مهارت و فناوري يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه های انساني و امكان ثروت آفريني و اشتغالزايي است مهارت آموز مرکز خالقی زاده در باره ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای توانمندی کارشناسان، گفت: آموزش مهارت و فناوري يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه انساني و امكان ثروت آفريني و اشتغالزايي به شمار مي رود. کارشناسان با شرکت در دوره مهارت آموزی تجربه ای لازم که منجر به امر اشتغال می شود را بدست می آورند.…

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی بیماری شانكر باكتریایی گوجه فرنگی

مديريت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات برگزار می کند : کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی بیماري شانکر باکتریایی گوجه فرنگی ًکارگاه آموزشـــی تحت عنوان “مـدیریت تلفیقی بیمـاري شانکر باکتریایی گوجه فرنگی” با تـدریس خانم دکتر مریم خضـري، در روز سه شـنبه مورخ 1400/5/19 از ساعت 10 تا 12 به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود. نحوه ورود به کارگاه: نسخه وب تاک از آدرس  https://web.agritak.ir برای مشاهده دستورالعمل نحوه ورود به ویدئو کنفرانس اينجا را کليک کنيد .

دوره آموزشی کاربردی اصول و مبانی نقشه برداری و آشنایی با اسناد مالکیتی در کشور

دوره آموزشی کاربردی اصول و مبانی نقشه برداری و آشنایی با اسناد مالکیتی در کشور

دفتر مجری امور شاغلین حرفه ای با همکاری معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار می کند:  دوره آموزشی کاربردی اصول و مبانی نقشه برداری و آشنایی با اسناد مالکیتی در کشور  دوره آموزشی کاربردی اصول و مبانی نقشه برداری و آشنایی با اسناد مالکیتی در کشور به همت دفتر مجری امور شاغلین حرفه ای و معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ویژه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با اعطای گواهینامه آموزشی معتبر برگزار می گردد.  …