برگزاری کلاس مجازی با عنوان آموزش کاربران سامانه جامع امور اراضی

کلاس مجازی در بخش امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مدیر و کارشناسان امور اراضی با عنوان آموزش کاربران سامانه جامع امور اراضی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق شبکه برکت استودیو کشاورز برگزار شد.