عملکرد مطلوب صندوق تعاون و رفاه سازمان در دوره پنجم

عملکرد مطلوب صندوق تعاون و رفاه سازمان در دوره پنجم

توسط مجمع عمومی صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی تأکید شد: عملکرد مطلوب صندوق تعاون و رفاه سازمان در دوره پنجم گزارش عملکرد صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی، توسط مجمع عمومی این صندوق مورد تأیید قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مجمع عمومی سالیانه صندوق تعاون و رفاه سازمان، در حالی با حضور اعضای مجمع در محل سازمان مرکزی برگزار شد که عملکرد این صندوق بر خلاف سال های قبل از زمان تاسیس، مورد تایید مجمع قرار گرفت. گزارش ارائه شده در مجمع که اعضای آن شورای…