دوره آموزش طراحی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و دوره آموزش انتقال آب کشاورزی

قابل توجه اعضاء محترم دارای رتبه و پروانه اشتغال در رشته‌های علوم آب و آبیاری تمامی گرایش‌ها. معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با همکاری مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در تاریخهای 26 مرداد و 2 شهریور ماه سال جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی طراحی استخرهای ذخیره و دوره آموزشی انتقال آب کشاورزی هر یک به مدت 8 ساعت می نماید، حضور در دوره فوق برای تمامی کارشناسان طراح در حوزه آب و خاک و کارشناسان متقاضی دریافت…